Opetuslautakunta teki päätöksiä

Raahen opetuslautakunta päätti kolme ja puoli tuntia kestäneessä kokouksessa asioita esityslistan päätösestysten mukaisesti. Valitsimme virka- ja työsuhteisiin mm. opettajia sekä lastentarhanopettajia. Lisäksi päätimme myös aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisestä tulevana lukuvuonna, kohdassa 3 olevaan päätöksestä poiketen myös Pattasten koulun alueella järjestetään aamupäivätoimintaa. Lautakunta päätti oppilashuollon toimintamallin, jossa painotetaan varhaista ja kokonaisvaltaista puuttumista ja ennaltaehkäisevää toimintaa esi- […]

Alustana toimii Wordpress ja teemana Digg-3. Tekstit (C) Jarmo Myllymäki 2005-2019.