Aloite opiskelijastipendeistä ja Raahe-passin uudelleen käsittelystä

”Pyydän selvitettäväksi onko mahdollista maksaa raahelaisille, mutta muualla opiskeleville nuorille stipendiä mikäli he säilyttävät kotikuntansa Raahena muuttaessaan toiselle paikkakunnalle. Stipendin tulisi olla riittävän suuruinen (esim. 200 €/vuosi) sen kannustavuuden takaamiseksi. Maksu voisi tapahtua hakemuksesta kerran tai kahdesti vuodessa, esimerkiksi lukukauden tai -vuoden lopussa. Saamisen ehtona pidetään, että päätoiminen opiskelija olisi kirjoilla Raahessa opiskeluvuoden viimeisenä päivänä […]

Alustana toimii Wordpress ja teemana Digg-3. Tekstit (C) Jarmo Myllymäki 2005-2019.