VALTUUSTOKYSYMYS KAUPUNGIN SISÄILMATYÖRYHMÄN TULOKSISTA

Raahen kaupungilla on toiminut teknisen lautakunnan alaisena ja työsuojelun kanssa yhteistyössä sisäilmatyöryhmä, joka tekee työtään kartoittamalla kaupungin omistamien rakennusten sisäilman laatua käyttäjien, kuten esimerkiksi koululaisten turvallisuudeksi. Työryhmän tutkimuksilla on merkittävää vaikutusta suunniteltaessa tulevia korjaushankkeita mm. korjausta tarvitsevien koulurakennusten osalta. Työryhmän kartoitusten tuloksia ei ole käsitelty kuin korkeintaan yksittäisten rakennusten osalta, vaikka käyttäjien kokemusten perusteella kaupungin […]

Alustana toimii Wordpress ja teemana Digg-3. Tekstit (C) Jarmo Myllymäki 2005-2019.