Asiaa terveydenhuollosta

Paras äänestää terveydestä   Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat kuntalaisten kannalta  tärkeimpiä palveluita. Suuri osa yhteisistä verovaroista  käytetään juuri sosiaali- ja terveystoimessa, jotta kuntalaiset pysyvät terveinä ja saavat hyvän hoidon sairastuessaan. Vaalit käydään aikaan, jolloin kuntasektori on historiallisten muutosten keskellä ja tulevat päättäjät suurten haasteiden ja vaikeidenkin päätösten edessä. Käytännön toiminnasta ja kehittämisestä suurta vastuuta kantaa koulutettu hoitohenkilöstö. Vain heidän osaamisella, motivoituneella työpanoksella […]

Alustana toimii Wordpress ja teemana Digg-3. Tekstit (C) Jarmo Myllymäki 2005-2019.