Maan hallitus pelastustoimen asialla

Sisäisen turvallisuuden ohjelma on hyväksytty valtioneuvoston periaatepäätöksenä 2008. Ohjelman toimeenpano on sisäministeriön vastuulla. Pelastustoimea koskeva hätäkeskusten toimintavarmuus ja -nopeus varmistetaan. Hätäkeskustoiminta ja tietojärjestelmät uudistetaan ja verkotetaan niin, että keskukset voivat tukea toisiaan paremmin ruuhkatilanteissa ja poikkeusoloissa eli hätäpuheluun vastaaminen nopeutuu. Hätäkeskuksiin tulevien kiireettömien puheluiden uudelleen järjestämistä on selvittänyt työryhmä ja se ehdotti perustettavaksi uuden palvelunumeron käyttöönottamiseksi koko julkishallinnossa, […]

Alustana toimii Wordpress ja teemana Digg-3. Tekstit (C) Jarmo Myllymäki 2005-2019.