Turvallista huomenta!

Turvallisuus on yksi ihmisen perustarpeita. Turvallisuus on pieniä tekoja ihmiseltä itseltään, mutta myös ympäröivältä yhteiskunnalta. Me kaikki voimme vaikuttaa ympäristömme ja kotiemme turvallisuuteen. Miten kodeissa voidaan, uskalletaanko vaikeista asioista puhua turvallisesti tai voidaanko luottamushenkilönä tuoda asiansa esiin turvallisesti? Siihen voimme me kaikki vaikuttaa. Turvallisuus ei ole vain puheessa, se on teoissa. Viitsitäänkö ottaa televisio pois […]

Alustana toimii Wordpress ja teemana Digg-3. Tekstit (C) Jarmo Myllymäki 2005-2019.