Tärkeät asiat

Vuosien varrella on tapahtunut monenlaisia asioita; on tarvittu rohkeutta sanoa, mutta myös uskallusta tehdä.

Teemaksi olen nostanut minulle tärkeitä asioita, joita ovat:

Rahoitus ei tule tyhjästä ja talous on kaiken perusta. Laadukkaiden palveluiden ylläpitäminen tulevaisuudessa on mahdollista. Tarvitsemme edelleen veronmaksajia sekä yrityksiä. Haluan olla omalta osaltani vahvistamassa ja mahdollistamassa uusien asukkaiden ja yritysten sijoittumista alueellemme, kuitenkaan jo täällä olevia ihmisiä unohtamatta!

Tietoa elämänsä varrelle. Koululaisten tulee saada laadukasta opetusta ja koulukiusaamiseen on puututtava. Opetusryhmien koon tulee pysyä sopivana, koulujen ja päiväkotien on oltava terveet ja turvalliset. Tarvitsemme kouluja sinne, missä todella on lapsia, samaan harkinnan jälkeen rakennettavaan kokonaisuuteen kannattaa sijoittaa myös muita toimintoja saman katon alle.

Terveydenhuoltoa pitää saada omalta paikkakunnalta. Tulevan valtuustokauden aikana on edessä monia muutoksia. Raahen sairaalan monipuolinen toiminta tulee turvata ja nykyisen Vihannin alueelta tulee saada edelleen terveyspalveluita. Ennaltaehkäisevään työhön, kuten liikunnan ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseen tulee ohjata voimavaroja.

Taitoa on kuulla ja nähdä perheiden tarpeet, sillä kotien hyvinvoinnin merkitys on suuri.

Turvallisuus on yksi ihmisen perustarpeita ja haluan tehdä ja teen työtä jo ammatissanikin turvallisuuden eteen. Turvallisuusajattelu on lähtökohtaisesti otettava huomioon kaikessa kaupungin suunnittelussa, toteuttamisessa ja ylläpidossa.

Leave a Reply

Alustana toimii Wordpress ja teemana Digg-3. Tekstit (C) Jarmo Myllymäki 2005-2019.